company logo

Източник на финансиране: Фондация "Чарлз Стюърт Мот"

Програма: Гражданско общество

Име на поканата: Регионална инициатива "Активно гражданско общество"

Цели: Активно гражданско участие

Описание: Изграждане на капацитет и мобилизиране на мрежи и организации с идеална цел за насърчаване и защита на демократичните ценостти и права


Показвания: 3655

Езици:
English (English )

Начална дата за кандидатстване:

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
Флинт, Мичиган, САЩ
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker/inquiryletterstep2
  • Фондация "Чарлз Стюърт Мот"
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
  • НПО
Не
Не
Независими обществени лидери
Този раздел предоставя информация дали е задължително изискването за партньорско участие. В случай, че изискването за партньорство не е задължително, а е с препоръчителен характер, същото ще бъде упоменато. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимостта на партньори, посочени в документацията на поканата/схемата.
  • НПО
Не
Не
Незамисими граждански лидери
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
15000.00
250000.00
Средна стойност на помощта е 100000,00 долара
Този раздел предоставя индикативна информация за необходимите документи за кандидатстване в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с документите за кандидатстване, посочени в документацията на поканата/схемата.
Основни документи за кандидатстване: Специфични административни заявления (По образец/ Зададена форма)
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.
В този раздел се посочва линкът към мястото/местата, където са публикувани официалните Насоки за кандидатстване, Информационни документи или друг приложими документи в рамките на настоящата покана/схема.