company logo

Източник на финансиране: Crowdfunding

Име на поканата: Crowdfunding чрез IndieGoGo

Цели: Събиране на дарения за финансиране на проектни предложения или на лични кампании чрез IndieGoGo crowdfunding платформата.

Описание: Crowdfunding е практика на финансиране на даден проект или предприятие чрез събиране на парични вноски от голям брой хора, обикновено чрез интернет.


Показвания: 2524

Езици:
English (English )

Начална дата за кандидатстване:

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
https://www.indiegogo.com/
ÖSTERREICH (AUSTRIA); BELGIQUE-BELGIË (BELGIUM); БЪЛГАРИЯ (BULGARIA); ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS); ČESKÁ REPUBLIKA ( CZECH REPUBLIC); DEUTSCHLAND (GERMANY); DANMARK (DENMARK); EESTI (ESTONIA); ESPAÑA (SPAIN); SUOMI / FINLAND; FRANCE (FRANCE); ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (GREECE); HRVATSKA (CROATIA); MAGYARORSZÁG (HUNGARY); IRELAND (IRELAND); ITALIA (ITALY); LIETUVA; LUXEMBOURG; LATVIJA; MALTA; NEDERLAND; POLSKA (POLAND); PORTUGAL (PORTUGAL); ROMÂNIA (ROMANIA); SVERIGE (SWEDEN); SLOVENIJA; SLOVENSKO; UNITED KINGDOM; SERBIA; ТÜRKIYE (TURKEY); FYRO MACEDONIA; NORGE (NORWAY); ÍSLAND (ICELAND); SWISS CONFEDERATION (SWITZERLAND); LIECHTENSTEIN (LIECHTENSTEIN); ARUBA (ARUBA); ANGUILLA (ANGUILLA); BONAIRE (BONAIRE); BRITISH VIRGIN ISLANDS (BRITISH VIRGIN ISLANDS); CAYMAN ISLANDS (CAYMAN ISLANDS); CURAÇAO (CURAÇAO); FALKLAND ISLANDS (FALKLAND ISLANDS); FRENCH POLYNESIA (FRENCH POLYNESIA); GREENLAND (GREENLAND); MONTSERRAT (MONTSERRAT); NEW CALEDONIA (NEW CALEDONIA); PITCAIRN ISLANDS (PITCAIRN ISLANDS); SABA (SABA); SAINT BARTHÉLÉMY (SAINT BARTHÉLÉMY); SAINT HELENA (SAINT HELENA); SAINT PIERRE AND MIQUELON (SAINT PIERRE AND MIQUELON); SINT EUSTATIUS (SINT EUSTATIUS); SINT MAARTEN (SINT MAARTEN); TURKS AND CAICOS ISLANDS (TURKS AND CAICOS ISLANDS); WALLIS AND FUTUNA (WALLIS AND FUTUNA); ALBANIA (ALBANIA); BOSNIA AND HERZEGOVINA (BOSNIA AND HERZEGOVINA); FAROE ISLANDS (FAROE ISLANDS); ISRAEL (ISRAEL ); MOLDOVA (MOLDOVA); MONTENEGRO (MONTENEGRO); SERBIA (SERBIA); AFGHANISTAN (AFGHANISTAN); ALGERIA (ALGERIA); AMERICAN SAMOA (AMERICAN SAMOA); ANGOLA (ANGOLA); ARGENTINA (ARGENTINA); ARMENIA (ARMENIA); AZERBAIJAN (AZERBAIJAN); BANGLADESH (BANGLADESH); BELARUS (BELARUS); BELIZE (BELIZE); BENIN (BENIN); BHUTAN (BHUTAN); BOLIVIA (BOLIVIA); BOTSWANA (BOTSWANA); BURKINA FASO (BURKINA FASO); BURUNDI (BURUNDI); CAMBODIA (CAMBODIA); CAMEROON (CAMEROON); CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC); CHAD (CHAD); CHILE (CHILE); COLOMBIA (COLOMBIA); COMOROS (COMOROS); CONGO (CONGO); DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO); COSTA RICA (COSTA RICA); COTE D'IVOIRE (COTE D'IVOIRE); CUBA (CUBA); DJIBOUTI (DJIBOUTI); DOMINICA (DOMINICA); DOMINICAN REPUBLIC (DOMINICAN REPUBLIC); ECUADOR (ECUADOR); EGYPT (EGYPT); EL SALVADOR (EL SALVADOR); ERITREA (ERITREA); ETHIOPIA (ETHIOPIA); FIJI (FIJI); GABON (GABON); GAMBIA (GAMBIA); GHANA (GHANA); GRENADA (GRENADA); GUATEMALA (GUATEMALA); GUINEA (GUINEA); GUINEA-BISSAU (GUINEA-BISSAU); GUYANA (GUYANA); HAITI (HAITI); HONDURAS (HONDURAS); INDONESIA (INDONESIA); IRAN (IRAN); IRAQ (IRAQ); JAMAICA (JAMAICA); JORDAN (JORDAN); KAZAKHSTAN (KAZAKHSTAN); KENYA (KENYA); KIRIBATI (KIRIBATI); KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC); KYRGYZ REPUBLIC (KYRGYZ REPUBLIC); LAOS (LAOS); LEBANON (LEBANON); LESOTHO (LESOTHO); LIBERIA (LIBERIA); LIBYA (LIBYA); MADAGASCAR (MADAGASCAR); MALAWI (MALAWI); MALAYSIA (MALAYSIA); MALDIVES (MALDIVES); MALI (MALI); MARSHALL ISLANDS (MARSHALL ISLANDS); MAURITANIA (MAURITANIA); MAURITIUS (MAURITIUS); MICRONESIA (MICRONESIA); MOLDOVA (MOLDOVA); MONGOLIA (MONGOLIA); MOROCCO (MOROCCO); MOZAMBIQUE (MOZAMBIQUE); MYANMAR (MYANMAR); NAMIBIA (NAMIBIA); NEPAL (NEPAL); NICARAGUA (NICARAGUA); NIGER (NIGER); NIGERIA (NIGERIA); PAKISTAN (PAKISTAN); PALAU (PALAU); PALESTINE (PALESTINE); PANAMA (PANAMA); PAPUA NEW GUINEA (PAPUA NEW GUINEA); PARAGUAY (PARAGUAY); PERU (PERU); PHILIPPINES (PHILIPPINES); RWANDA (RWANDA); SAMOA (SAMOA); SAO TOME AND PRINCIPE (SAO TOME AND PRINCIPE); SENEGAL (SENEGAL); GEORGIA (GEORGIA); SEYCHELLES (SEYCHELLES); SIERRA LEONE (SIERRA LEONE); SOLOMON ISLANDS (SOLOMON ISLANDS); SOMALIA (SOMALIA); SOUTH AFRICA (SOUTH AFRICA); SOUTH SUDAN (SOUTH SUDAN); SRI LANKA (SRI LANKA); ST.KITTS AND NEVIS (ST.KITTS AND NEVIS); ST.LUCIA (ST.LUCIA); ST.VINCENT AND THE GRENADINES (ST.VINCENT AND THE GRENADINES); SUDAN (SUDAN); SURINAME (SURINAME); SWAZILAND (SWAZILAND); SYRIAN ARAB REPUBLIC (SYRIAN ARAB REPUBLIC); TAJIKISTAN (TAJIKISTAN); TANZANIA (TANZANIA); THAILAND (THAILAND); TIMOR LESTE (TIMOR LESTE); TOGO (TOGO); TONGA (TONGA); TUNISIA (TUNISIA); RUSSIA (RUSSIA); TURKMENISTAN (TURKMENISTAN); TUVALU (TUVALU); UGANDA (UGANDA); UKRAINE (UKRAINE); UZBEKISTAN (UZBEKISTAN); VANUATU (VANUATU); URUGUAY (URUGUAY); VENEZUELA (VENEZUELA); VIETNAM (VIETNAM); YEMEN (YEMEN); ZAMBIA (ZAMBIA); ZIMBABWE (ZIMBABWE); CAPE VERDE (CAPE VERDE); UNITED STATES (UNITED STATES)
  • Crowdfunding категории: Животни ;Изкуство ;Комедия ;Общество ;Танци ;Дизайн ;Образование ;Околна среда ;Мода ;Филми ;Храна ;Игри ;Здраве ;Музика ;Фотография ;Политика ;Религия ;Малък бизнес ;Спорт ;Технология ;Театрално изкуство ;Трансмедия ;Видео / Уеб ;Писане
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
ÖSTERREICH (AUSTRIA); BELGIQUE-BELGIË (BELGIUM); БЪЛГАРИЯ (BULGARIA); ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS); ČESKÁ REPUBLIKA ( CZECH REPUBLIC); DEUTSCHLAND (GERMANY); DANMARK (DENMARK); EESTI (ESTONIA); ESPAÑA (SPAIN); SUOMI / FINLAND; FRANCE (FRANCE); ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (GREECE); HRVATSKA (CROATIA); MAGYARORSZÁG (HUNGARY); IRELAND (IRELAND); ITALIA (ITALY); LIETUVA; LUXEMBOURG; LATVIJA; MALTA; NEDERLAND; POLSKA (POLAND); PORTUGAL (PORTUGAL); ROMÂNIA (ROMANIA); SVERIGE (SWEDEN); SLOVENIJA; SLOVENSKO; UNITED KINGDOM; SERBIA; ТÜRKIYE (TURKEY); FYRO MACEDONIA; NORGE (NORWAY); ÍSLAND (ICELAND); SWISS CONFEDERATION (SWITZERLAND); LIECHTENSTEIN (LIECHTENSTEIN); ARUBA (ARUBA); ANGUILLA (ANGUILLA); BONAIRE (BONAIRE); BRITISH VIRGIN ISLANDS (BRITISH VIRGIN ISLANDS); CAYMAN ISLANDS (CAYMAN ISLANDS); CURAÇAO (CURAÇAO); FALKLAND ISLANDS (FALKLAND ISLANDS); FRENCH POLYNESIA (FRENCH POLYNESIA); GREENLAND (GREENLAND); MONTSERRAT (MONTSERRAT); NEW CALEDONIA (NEW CALEDONIA); PITCAIRN ISLANDS (PITCAIRN ISLANDS); SABA (SABA); SAINT BARTHÉLÉMY (SAINT BARTHÉLÉMY); SAINT HELENA (SAINT HELENA); SAINT PIERRE AND MIQUELON (SAINT PIERRE AND MIQUELON); SINT EUSTATIUS (SINT EUSTATIUS); SINT MAARTEN (SINT MAARTEN); TURKS AND CAICOS ISLANDS (TURKS AND CAICOS ISLANDS); WALLIS AND FUTUNA (WALLIS AND FUTUNA); ALBANIA (ALBANIA); BOSNIA AND HERZEGOVINA (BOSNIA AND HERZEGOVINA); FAROE ISLANDS (FAROE ISLANDS); ISRAEL (ISRAEL ); MOLDOVA (MOLDOVA); MONTENEGRO (MONTENEGRO); SERBIA (SERBIA); AFGHANISTAN (AFGHANISTAN); ALGERIA (ALGERIA); AMERICAN SAMOA (AMERICAN SAMOA); ANGOLA (ANGOLA); ARGENTINA (ARGENTINA); ARMENIA (ARMENIA); AZERBAIJAN (AZERBAIJAN); BANGLADESH (BANGLADESH); BELARUS (BELARUS); BELIZE (BELIZE); BENIN (BENIN); BHUTAN (BHUTAN); BOLIVIA (BOLIVIA); BOTSWANA (BOTSWANA); BURKINA FASO (BURKINA FASO); BURUNDI (BURUNDI); CAMBODIA (CAMBODIA); CAMEROON (CAMEROON); CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC); CHAD (CHAD); CHILE (CHILE); COLOMBIA (COLOMBIA); COMOROS (COMOROS); CONGO (CONGO); DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO); COSTA RICA (COSTA RICA); COTE D'IVOIRE (COTE D'IVOIRE); CUBA (CUBA); DJIBOUTI (DJIBOUTI); DOMINICA (DOMINICA); DOMINICAN REPUBLIC (DOMINICAN REPUBLIC); ECUADOR (ECUADOR); EGYPT (EGYPT); EL SALVADOR (EL SALVADOR); ERITREA (ERITREA); ETHIOPIA (ETHIOPIA); FIJI (FIJI); GABON (GABON); GAMBIA (GAMBIA); GHANA (GHANA); GRENADA (GRENADA); GUATEMALA (GUATEMALA); GUINEA (GUINEA); GUINEA-BISSAU (GUINEA-BISSAU); GUYANA (GUYANA); HAITI (HAITI); HONDURAS (HONDURAS); INDONESIA (INDONESIA); IRAN (IRAN); IRAQ (IRAQ); JAMAICA (JAMAICA); JORDAN (JORDAN); KAZAKHSTAN (KAZAKHSTAN); KENYA (KENYA); KIRIBATI (KIRIBATI); KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC (KOREA, DEMOCRATIC REPUBLIC); KYRGYZ REPUBLIC (KYRGYZ REPUBLIC); LAOS (LAOS); LEBANON (LEBANON); LESOTHO (LESOTHO); LIBERIA (LIBERIA); LIBYA (LIBYA); MADAGASCAR (MADAGASCAR); MALAWI (MALAWI); MALAYSIA (MALAYSIA); MALDIVES (MALDIVES); MALI (MALI); MARSHALL ISLANDS (MARSHALL ISLANDS); MAURITANIA (MAURITANIA); MAURITIUS (MAURITIUS); MICRONESIA (MICRONESIA); MOLDOVA (MOLDOVA); MONGOLIA (MONGOLIA); MOROCCO (MOROCCO); MOZAMBIQUE (MOZAMBIQUE); MYANMAR (MYANMAR); NAMIBIA (NAMIBIA); NEPAL (NEPAL); NICARAGUA (NICARAGUA); NIGER (NIGER); NIGERIA (NIGERIA); PAKISTAN (PAKISTAN); PALAU (PALAU); PALESTINE (PALESTINE); PANAMA (PANAMA); PAPUA NEW GUINEA (PAPUA NEW GUINEA); PARAGUAY (PARAGUAY); PERU (PERU); PHILIPPINES (PHILIPPINES); RWANDA (RWANDA); SAMOA (SAMOA); SAO TOME AND PRINCIPE (SAO TOME AND PRINCIPE); SENEGAL (SENEGAL); GEORGIA (GEORGIA); SEYCHELLES (SEYCHELLES); SIERRA LEONE (SIERRA LEONE); SOLOMON ISLANDS (SOLOMON ISLANDS); SOMALIA (SOMALIA); SOUTH AFRICA (SOUTH AFRICA); SOUTH SUDAN (SOUTH SUDAN); SRI LANKA (SRI LANKA); ST.KITTS AND NEVIS (ST.KITTS AND NEVIS); ST.LUCIA (ST.LUCIA); ST.VINCENT AND THE GRENADINES (ST.VINCENT AND THE GRENADINES); SUDAN (SUDAN); SURINAME (SURINAME); SWAZILAND (SWAZILAND); SYRIAN ARAB REPUBLIC (SYRIAN ARAB REPUBLIC); TAJIKISTAN (TAJIKISTAN); TANZANIA (TANZANIA); THAILAND (THAILAND); TIMOR LESTE (TIMOR LESTE); TOGO (TOGO); TONGA (TONGA); TUNISIA (TUNISIA); RUSSIA (RUSSIA); TURKMENISTAN (TURKMENISTAN); TUVALU (TUVALU); UGANDA (UGANDA); UKRAINE (UKRAINE); UZBEKISTAN (UZBEKISTAN); VANUATU (VANUATU); URUGUAY (URUGUAY); VENEZUELA (VENEZUELA); VIETNAM (VIETNAM); YEMEN (YEMEN); ZAMBIA (ZAMBIA); ZIMBABWE (ZIMBABWE); CAPE VERDE (CAPE VERDE); UNITED STATES (UNITED STATES)
  • НПО
  • Предприятия
  • Институти
  • Университети
  • Училища
  • Народни читалища
  • Музеи
  • Библиотеки
  • Издателства
Да
Да
На потребители под 18 годишна възраст не е позволено да използват Услугите на IndieGoGo без надзор.
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
IndieGoGo работи в 224 страни с 5 валути: USD; EUR; GBP; CAD; AUD.
500.00
500.00
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.
В този раздел се посочва линкът към мястото/местата, където са публикувани официалните Насоки за кандидатстване, Информационни документи или друг приложими документи в рамките на настоящата покана/схема.