company logo

Източник на финансиране: Crowdfunding

Име на поканата: Crowdfunding чрез FundRazr

Цели: Събиране на дарения за финансиране на проектни предложения или на лични кампании чрез FundRazr crowdfunding платформата.

Описание: Crowdfunding е практика на финансиране на даден проект или предприятие чрез събиране на парични вноски от голям брой хора, обикновено чрез интернет. Всеки може да започнете FundRazr кампания и разкаже историята си в минути безплатно. Лесно споделяне на кампанията си в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора.


Показвания: 2484

Езици:
English (English )

Начална дата за кандидатстване:

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
https://www.indiegogo.com/
SVERIGE (SWEDEN); SLOVENIJA; ITALIA (ITALY); SLOVENSKO; ТÜRKIYE (TURKEY); LIETUVA; UNITED KINGDOM; ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (GREECE); БЪЛГАРИЯ (BULGARIA); BELGIQUE-BELGIË (BELGIUM); ÖSTERREICH (AUSTRIA); HRVATSKA (CROATIA); ISRAEL (ISRAEL ); PORTUGAL (PORTUGAL); POLSKA (POLAND); NEDERLAND; MALTA; LATVIJA; LUXEMBOURG; ARGENTINA (ARGENTINA); IRELAND (IRELAND); MAGYARORSZÁG (HUNGARY); FRANCE (FRANCE); SUOMI / FINLAND; DEUTSCHLAND (GERMANY); ČESKÁ REPUBLIKA ( CZECH REPUBLIC); ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS); AUSTRALIA (AUSTRALIA); ROMÂNIA (ROMANIA); NEW ZEALAND (NEW ZEALAND); BRASIL (BRAZIL); HONG KONG (HONG KONG); JAPAN (JAPAN); MEXICO (MEXICO); SINGAPORE (SINGAPORE); SWITZERLAND (SWITZERLAND); MALAYSIA (MALAYSIA); TAIWAN (TAIWAN); CANADA (CANADA); PHILIPPINES (PHILIPPINES); THAILAND (THAILAND); RUSSIA (RUSSIA); UNITED STATES (UNITED STATES); ESPAÑA (SPAIN); EESTI (ESTONIA); DANMARK (DENMARK)
  • Crowdfunding категории: Животни ;Изкуство ;Общество ;Образование ;Околна среда ;Здраве ;Политика ;Религия ;Малък бизнес ;Спорт ;Технология ;Инциденти ;Тържества ;Състезания ;Творчество ;Предприемачество ;Идеална цел ;Доброволци ;Сватби
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
  • НПО
  • Предприятия
  • Институти
  • Университети
  • Училища
  • Народни читалища
  • Музеи
  • Библиотеки
  • Издателства
Да
Да
На потребители под 18 годишна възраст не е позволено да използват Услугите на IndieGoGo без надзор.
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
Над 45 000 души, групи и организации с идеална цел в 37 държави са събрали повече от 52 милиона щатски долара с FundRazr.
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.
В този раздел се посочва линкът към мястото/местата, където са публикувани официалните Насоки за кандидатстване, Информационни документи или друг приложими документи в рамките на настоящата покана/схема.