company logo

Източник на финансиране: Механизъм за свързването на Европа

Име на поканата: Механизъм за свързването на Европа

Цели: Преодоляване на енергийната изолация и елиминиране на затрудненията пред завършването на европейския вътрешен енергиен пазар.

Описание: Проектите с предимство ще мобилизират и допълнително финансиране от публични и частни инвеститори. Освен това те трябва да са в списъка от "проекти от общ интерес", т.е. те трябва да бъдат от полза за поне две участващи държави членки, да увеличават сигурността на доставките, да допринасят към интеграцията на общия пазар и да стимулират конкуренцията в енергетиката.


Показвания: 2354

Езици:
български (Bulgarian )

Начална дата за кандидатстване:

Крайна дата за кандидатстване :
Няма крайна дата


В този раздел е представена информация за Организацията, управляваща административното и финансово изпълнение по конкретната покана за кандидатстване.
В този раздел е представена информация за областта на действие на поканата/схема.
В този раздел е представена каква е целта на поканата/схемата.
ÖSTERREICH (AUSTRIA); BELGIQUE-BELGIË (BELGIUM); БЪЛГАРИЯ (BULGARIA); ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS); ČESKÁ REPUBLIKA ( CZECH REPUBLIC); DEUTSCHLAND (GERMANY); DANMARK (DENMARK); EESTI (ESTONIA); ESPAÑA (SPAIN); SUOMI / FINLAND; FRANCE (FRANCE); ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (GREECE); HRVATSKA (CROATIA); MAGYARORSZÁG (HUNGARY); IRELAND (IRELAND); ITALIA (ITALY); LIETUVA; LUXEMBOURG; LATVIJA; MALTA; NEDERLAND; POLSKA (POLAND); PORTUGAL (PORTUGAL); ROMÂNIA (ROMANIA); SVERIGE (SWEDEN); SLOVENIJA; SLOVENSKO; UNITED KINGDOM
  • Енергетика и природни ресурси: Енергия ;Интелигентна енергия Европа ;Енергийна ефективност
В този раздел е описан бенефициента и дава ясна дефиниция за това кой може да кандидатства по настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост на бенефициентите, посочени в документацията на поканата/схемата.
ÖSTERREICH (AUSTRIA); BELGIQUE-BELGIË (BELGIUM); БЪЛГАРИЯ (BULGARIA); ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS); ČESKÁ REPUBLIKA ( CZECH REPUBLIC); DEUTSCHLAND (GERMANY); DANMARK (DENMARK); EESTI (ESTONIA); ESPAÑA (SPAIN); SUOMI / FINLAND; FRANCE (FRANCE); ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA) (GREECE); HRVATSKA (CROATIA); MAGYARORSZÁG (HUNGARY); IRELAND (IRELAND); ITALIA (ITALY); LIETUVA; LUXEMBOURG; LATVIJA; MALTA; NEDERLAND; POLSKA (POLAND); PORTUGAL (PORTUGAL); ROMÂNIA (ROMANIA); SVERIGE (SWEDEN); SLOVENIJA; SLOVENSKO; UNITED KINGDOM
В този раздел е представена индикативна информация за разходите, допустими за финансиране по конкретната покана за кандидатстване. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания за допустимост и недопустимост на разходите, посочени в документацията на самата покана.
Този раздел предоставя индикативна информация за валутата, интензитета, минималната и максималната стойност на проекта и помощта, попада ли помощта в режим de minimis в рамките на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно с конкретните изисквания на финансовите параметри, посочени в документацията на самата покана/схема.
EUR
50.00
75.00
550000000.00
Европейската подкрепа не може да надвишава 50% от стойността на проектите, като изключения са тези предложения, които "значително допринасят към сигурността на доставките и стимулират енергийната солидарност между държавите членки, предлагат високо иновативни предложения". В такива случаи степента на финансиране може да бъде увеличена до 75%.
Този раздел предоставя индикативна информация за времевия обхват на настоящата покана/схема. Моля имайте предвид, че в случай на кандидатстване следва да се запознаете детайлно със срока за кандидатстване и срока за изпълнение на проектите, посочени в документацията на поканата/схемата. Администраторът си запазва правото по всяко време да изменя и допълва информацията.