Консултанти

Консултантска компания, специализирана в цялостното и частично управление (планирането, подготовка и изпълнение) на проекти, разработването на финансови и икономически анализи, стратегии за развитие и предоставянето на други индивидуализирани консултантски услуги.

Няма записи

Няма записи

Научноизследователска и развойна дейност в областта на техническите и естествените науки, разработване на софтуер за управление на социални дейности, разработване на друг приложен софтуер и други дейности, незабранени от Закона.
Офиси

Няма записи

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.
Офиси
работя във фирма за разработка и управление на ЕП
Офиси
Фирма ТЕКО е създадена през февруари 1993 година като Акционерно дружество с предмет на дейност „Проектиране, доставка, монтаж и цялостен след продажбен сервиз на телекомуникационни системи и мрежи; производство на възли и детайли за далекосъобщителни съоръжения; предоставяне на телекомуникационни услуги на фирми и граждани”.
Офиси
Евро Бизнес ЕООД е компания специализирана в областта на консултациите по бизнес развитие, мениджмънт, управление на проекти и въвеждане на стандарти за управление на качеството по изискванията на ISO. Нашата мисия е да улесняваме работата на нашите клиенти, да носим непрекъсната полза чрез индивидуално обслужване, оригинални решения и постоянно усъвършенстване. Начинът ни на работа е основан на добра предварителна подготовка и иновации в процеса. Предоставяме услуги, които са прозрачни, с ясни срокове и отговорности. Фокуса на компанията е към бизнес клиентите, като им помага в структорирането, планирането и управлението на бизнес растеж и ги консултира относно работещи стратегий за ефективно развитие.
Офиси

Няма записи

Няма записи

Няма записи