Добри Практики

21.11.2016
Добри Практики
Презентация пред потенциален инвеститор - съвети към стартиращи фирми
Джонатан Талбот консултира както стартиращи, така и мултинационални фирми, как да подобрят своите презентации пред инвеститори и клиенти. Той основава TIP (Talbott International Presentations) през 2012 г. с амбицията да предложи решение за най-често срещаните проблеми при презентации, които общо нарича "Смърт чрез PowerPoint". Джонатан Талбот помага и на над 150 TEDx презентатори по отношение на формата, съдържанието и провеждането на техните презентации. Видеата на TEDx презентаторите, на които той е бил консултант, са с над 1 милион онлайн преглеждания.
31.05.2016
Добри Практики
Рекордьор по спечелени европроекти у нас
24.03.2016
Добри Практики
PROJECT: "PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP"
24.03.2016
Добри Практики
Проект: „Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество”
11.02.2016
Добри Практики
Проект: „Развитие на туристическите атракции в община Троян”
05.02.2016
Добри Практики
Проект „Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
05.02.2016
Добри Практики
Проект: „Екостандарти в „Мебел стил” ООД” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
05.02.2016
Добри Практики
Проект "Пространство за професионално обучение" на „Строителна фирма-Рила” ЕООД по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
26.11.2014
Добри Практики
МОДЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УСВОЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ДОГОВОРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 -2020 Г.
24.11.2014
Добри Практики
Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „Теда-ММ“ ООД
Представител на „Теда ММ“ ООД представи добра практика от изпълнението на оперативната програма в областта на енергийната ефективност по проект „Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „Теда ММ“ ООД, гр. Ботевград