24.04.2017
Новини
На 21.04.2017 г. стартира приемът на проекти по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности”

Приемът е насочен към скрапиране на стари и неефективни риболовни кораби с дължина до 24 м. Предвиденият бюджет за тези дейности е 1.7 млн. лв.

От 21 април до 20 юни 2017 г. се приемат проектни предложения по процедура BG14MFOP001-1.003 - Окончателното преустановяване на риболовните дейности.

Кандидатстването се извършва он-лайн чрез системата ИСУН 2020.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват собственици на действащи риболовни кораби, които са извършвали риболовна дейност в морето в продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две календарни години. Максималният размер на премията, която всеки одобрен кандидат може да получи, се изчислява съобразно капацитета на плавателния съд и неговата възраст. Помощ няма да се отпуска за кораби на възраст под 10 години. Приоритет ще се дава на съдове, които са с дължина между 12 и 24 м. и такива, които са над 25 г.


Източник: eufunds.bg