27.06.2017
Новини
Преустановено е набирането на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Предстои промяна на условията за кандидатстване, във връзка с което ще бъде и удължен срокът за набиране на проектни предложения до 15.08.2017 г.

На 26.06.2017 г. беше преустановен приемът на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017г.

Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение.

Управляващият орган информира всички кандидати, които вече са подали проектни предложения по процедурата, че могат да оттеглят предложението си (след писмена молба към УО) или да подадат ново. В оценка ще бъде включен последният по време на подаване проект.

Източник: www.esf.bg